פיתוח עסקי

Mingling
האקאתון
 
מצפנים
להצלחה קהילתית

 האקאתון תהליך המוכר בעולם התוכנה ובעל מספר תבניות הפעלה

  מטרתו מיקוד בבעיה ומציאת פתרונות בתהליך משתף ,יצירתי, וקצר טווח

בתמיכת אנשי מקצוע והרשות

 אופקים תלווה את הרשות בגיבוש המטרות האסטרטגיות לתמיכה ולהאצה של מנועי הצמיחה האורבניים.

 

כ"כ נלווה קבוצות תושבים מגילאי התיכון ומעלה המעוניינים לפתח יזמות וחדשנות   ולהקים

מיזמים  עסקיים ו/או חברתיים קהילתיים 

לטובת הישוב

Networking Event
לווי עסקי אישי וקבוצתי

 לווי עסקי אישי לשיפור ההתמודדות עם אתגרים שוטפים ומשותפים

לענפים או סקטורים מובחנים  מסויימים אשר להם התמודדות אופיינית משותפת

כגון חקלאות, תיירות ופנאי, מסחר, אומנות וכד'

בנושאים כמו קשר עסקי עם הרשות, ניהול תזרים מזומנים, שיווק, גבייה, שירות ללקוח, תמחור ומכירות

Masquerade
לווי תושבים במיזמים קהילתיים

התושבים יוזמים מיזמים קהילתיים

 

כמו מקרר קהילתי, גינות מספרות סיפור  

 בני נער מנגנים במקלט ועוד

 

התושבים מנסחים את הצורך ומגשימים אותו

בסיוע הרשות

בישוב ובשכונה

 שלנו

 

 מפגש המעיף את כולם

להצלחות

פיתוח עסקי

מתן כלים לקידום עסקי בתחומי 

המיתוג, הפרסום, השיווק, קידום מכירות

מכירה מרחוק

  e-commerce   

מכירה פנים אל פנים