Casual Business Meeting
הרצאות למידה והעשרה

 

העשרה בתחומי ניהול ומנהיגות, יזמות וחדשנות, דיני עבודה, משא ומתן, רישוי עסקים והקשר עם הרשות, חשיפה לתוכנות עסקיות תומכות

במיקוד עסקי ושת"פ עם אנשי מקצוע בישוב

פיתוח מקצועי

Fashion Business
פיתוח מיומנויות
מנהיגות וניהול עסקי

סדנאות

מנהיגות וניהול

 כגון צעירים לאחר שחרור, נשים, יזמים, קבוצת נושא, לבעלי עסקים ומובילי קהילה

 

לצורך התפתחות אישית ומקצועית 

אשר תאפשר להתמודד במצבים מאתגרים ומשתנים

Creative Thoughts
הדרכה במיקוד יזמות וחדשנות

סדנאות המקדמות

חשיבה ויצירה

של יזמות לסוגיה וחדשנות

 

אישית וקבוצתית בישוב

Friends at Outdoor Event
סדנאות חוויה

סדנאות ופעילות

outdoor

ממוקדות עסקים

לפיתוח מנהיגות עסקית חברתית בישוב

בנושאים כגון מנהיגות, ניהול, עבודת צוות ושת"פ, תקשורת, יצירתיות בעסקים וכד'