רישות קהילתי נטוורקינג

Holding Hands
רישות קהילתי
בין יזמים 
 לבעלי עסקים בישוב

רישות בין יזמים  ובין בעלי עסקים מקומיים בישוב

למען רווחת כל הצדדים 

 

 

מפגשי רישות מונחים תקופתיים לפיתוח ושיפור שת"פ וקדום העסקים המקומיים

River Bridge Lookout
גשרים בין ערים תאומות

מפגשים עסקיים

מאיצי כלכלה

בין ערים תאומות

 ליצירת קשרים מניבים כלכלית  

 

 להרחבת הקשרים ושיתופי פעולה 

החברתיים והעסקיים

Networking Group
שותפים ושותפויות

ליצירת חיבורים אישיים וקבוצתיים במרחב הגיאוגרפי 

המקומי והאזורי 

 

 לחיזוק ולפיתוח

האכפתיות והנאמנות הקהילתית

באזור

מיועד לבעלי עסקים ואנשי חזון קהילתיים

החוזים את העתיד ורוצים להגשימו  

Urban Cycle
מיפוי משאבים 

סיוע לרשות למפות את כלל המשאבים במרחב האורבני - בכלל המגזרים ורישותם (נטורקינג)

 

על מנת לקדם שת"פ ושותפויות

להאצת מנועי צמיחה לוקליים