אופקים - חזון

 

אופקים תהווה בית לפיתוח ולקידום הרעיון "עיר יוזמת" בישראל (ובעולם), המכוון לחיזוק החוסן המקומי קהילתי באמצעות פיתוח יזמות וחדשנות בקהילה

  ב"עיר יוזמת" תבנה "חממה קהילתית-עסקית" שמטרתה לחולל שינוי מערכתי אורבני לבניית חוסן קהילתי. "עיר יוזמת" תבסס תשתית רעיונית-פרקטית ותנאים לקידום יזמות, חדשנות ומנהיגות, תוך שהיא מסתייעת בכל המשאבים שלרשותה, לקדם שיתופי פעולה ושותפויות להאצת מנועי הצמיחה האורבניים

אופקים רואה במערכת המוניציפלית גורם מנהיגותי מוביל כשותף ראשון במעלה לקידום הרעיון ובראש העיר כמוביל התוכנית ועומד בראשה 

 אופקים - היעוד

 

 

אופקים מתמחה בייעוץ ארגוני ואישי ומכוונת להאיץ את תהליכי הפיתוח, היזמות והחדשנות בקהילה ולניהול בתנאי אי וודאות בהובלת הרשות 

אנו פועלים לפיתוח כלים ארגוניים לטובת הרשות לתמיכה מתמדת ברעיון "עיר יוזמת" ומסייעים לה לייצר מנועי צמיחה אורבניים 

..

C T_M.png
Reading Map on Mobile
המצפן העסקי שלך

 אופקים - המצפן העסקי שלך

 

החשיבות להעצמת הפעילות העסקית ברובד הלוקאלי-קהילתי התחדדה בחודשים האחרונים מאז פרץ לעולמנו משבר הקורונה

 

הפעילות היזמית העשירה והאותנטית שנצפתה בחודשים אלה

הדגישה ביתר שאת את הפוטנציאל המנהיגותי, היזמי והעסקי הטמון בקהילות, אשר מבקש לפרוץ דרכים חדשות ונוספות

 

לעסקים הקטנים חשיבות מכרעת למשק ולכלכלה ברמה הלאומית ובוודאי השפעתם ניכרת ברמה

החברתית לוקאלית–קהילתית

כידוע העסקים הקטנים מייצרים את רוב התוצר במגזר העסקי, תורמים לתעסוקה ומסייעים משמעותית לצמיחת המשק

ולכן אנו רואים ברשות המקומית ובקהילה גורמים מרכזיים בקידום ערוצי

היזמות והצמיחה העסקית והכלכלית בישראל 

על מנת לממש את היכולות הכלכליות והחברתיות הטמונות ברובד

הלוקאלי-קהילתי, פיתחנו את הרעיון של

"עיר יוזמת"

 

עיר יוזמת תפעל לאתר את פוטנציאל היזמות והצמיחה בקהילות לסייע לעסקים קיימים לשפר את הפריון, היעילות ואת כושר התחרות שלהם

אנו נסייע עם אנשי הרשות, לזהות ולבנות את ערוצי ההעצמה ואת מעגלי התמיכה המוסדיים,  לשכלל מסגרות קימות,  להקים מערך פנים רשותי לקידום היזמות והחדשנות בקהילה ולהעניק כלים להקמה ופיתוח עסקים חדשים

 

שאלה מרכזית

איך נשיג מטרות רחבות ומאתגרות אלו 

???

  "באמצעות "עיר יוזמת 

המכוונת ליצירה של שיתופי פעולה ברמה הלוקאלית

בין גופים מוסדיים רשותיים לבין בעלי עניין, יזמים חברתיים קהילתיים ועסקים קיימים בקהילה

 תהליך שיוביל יצירת מרחב רב מקצועי, יעניק תמיכה וליווי לאורך זמן, לרבות כלים ושירותים כמעטפת מקצועית כוללת

 

"בתוכנית "עיר יוזמת

שותפים מחלקות ברשות (מגזר ראשון), ארגונים פרטיים ועסקיים שפועלים בעיר (מגזר שני) ונציגי המגזר השלישי והרביעי

C T_M.png
C T_M.png