Compass & Map

מצפן, מפה וניסיון בניווטים

הם כלי העבודה שלנו 

יזמות וחדשנות בקהילה

מרכז ייעוץ עסקי והדרכה מקצועית לבניית  קהילות לוקליות

 פיתוח מנהיגות עסקית וחברתית

מבוססת למידה ותהליכי התפתחות משותפים

  מרכז ייעוץ ארגוני ועסקי לבניה ופיתוח קהילות המבססות יזמות וחדשנות

המעניק שירות מקצועי ארוך טווח

במסגרת קהילות עסקיות, במרחבים לוקליים

מיועד לראשי רשויות ומנכ"ליהן

למנהלי המרכז הקהילתי בישוב

השואפים לפתח קהילות עסקיות חברתיות בישוב

לעצמאים החולמים להגשים, לשכירים-יזמים השואפים לגעת ולדעת את רזי העולם העסקי, לאנשים וקבוצות המעוניינות לגוון את מקורות הכנסתם 

 

 

ניווט באתר אופקים לעסקים ולקהילה 

phones charging

צור קשר

ofakimpic1_edited.jpg

מי אנחנו

אופקים המצפן לפיתוח עסקים ויזמות בקהילה

2020 כל הזכויות שמורות  לשותפים מייסדים

  • Facebook
  • LinkedIn

               ©2020 by אופקים לעסקים. Proudly created with Wix.com