Compass & Map

 אנחנו מאמינים ביזמות כ"גרעין" הנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו וחשוב לטפח אותו לאורך החיים

 

מצפן, מפה וניסיון בניווטים

הם כלי העבודה שלנו 

יזמות וחדשנות בקהילה

אופקים יוזמת, מפתחת ומקדמת את רעיון "עיר יוזמת"           

לבנייה ולחיזוק של החוסן הקהילתי המושתת על

יזמות, חדשנות ומנהיגות

  אופקים הינה מרכז ייעוץ ארגוני ועסקי לבנייה ולפיתוח קהילות המבססות יזמות וחדשנות

אופקים תעניק שירות מקצועי ארוך טווח

במסגרת קהילות עסקיות, במרחבים לוקליים

מיועד לראשי רשויות ומנכ"ליהן

למנהלי המרכז הקהילתי בישוב

השואפים לפתח קהילות עסקיות חברתיות בישוב

C T_M.png

ניווט באתר אופקים לעסקים ולקהילה 

phones charging

צור קשר

ofakimpic1_edited.jpg

מי אנחנו

אופקים - החזון

ניווטים להצלחות

פיתוח מקצועי

פיתוח עסקי

ניווטים עסקיים

רישות קהילתי